JURIDISCHE WAARSCHUWING

Welkom. Als gebruiker, is het belangrijk dat u deze voorwaarden kennen alvorens verder te bladeren.

Don Palomon, S.L.U. Als verantwoordelijke voor deze website, is het toegewijd aan het verwerken van de informatie van onze gebruikers en klanten met alle waarborgen en voldoen aan de nationale en Europese eisen dat het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers te reguleren.

Deze website voldoet derhalve in een rigoureuze wijze met de organieke wet voor de bescherming van persoonsgegevens 3/2018 (hierna LopDGDD) en andere toepasselijke regelgeving, met Verordening (EU) 2016/279 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (hierna: RGPD) en met de wet 34/2002, van 11 juli van de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSICE).

De gegevens van de manager

De identiteit van de persoon die verantwoordelijk is: Don Palomon, S.L.U.
Handelsnaam: Apartments Don Palomon
NIF/CIF/VAT: B-35080324
Adres: C / Milán, 17
E-mail: patricio@patricio.net
Activiteit: toeristenlogies
Algemene voorwaarden voor het gebruik

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief toegang) van de webpagina's van de website Don Palomon, S.L.U. Met inbegrip van de inhoud en diensten beschikbaar gesteld in hen. Elke persoon die de toegang tot Web www.apartamentosdonpalomon.com ( "Gebruiker") akkoord met de algemene voorwaarden van kracht zijn te allen tijde te ondergaan. Per gebruiker, de persoon die toegang heeft, navigeren, gebruik of deelnemen aan de diensten en activiteiten ontwikkeld op de website wordt begrepen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we het doen
De voorwaarden met betrekking tot privacy en gegevensbescherming zijn vastgelegd in ons privacybeleid.

Verplichtingen en verbintenissen van de gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd, en aanvaardt dat, de toegang tot deze website, houdt geen enkele wijze het begin van een zakelijke relatie met Don Palomon, S.L.U. Op deze manier kan de gebruiker verbindt zich ertoe om het web, haar diensten en inhoud te gebruiken zonder in strijd met de huidige wetgeving, goede trouw, de algemeen aanvaarde gebruik en de openbare orde. Eveneens is het niet toegestaan, het gebruik van het web voor illegale of lesive doeleinden tegen Don Palomon, S.L.U. of een derde partij of dat in ieder geval, kan schade veroorzaken of te voorkomen dat de normale werking van het web.

Ten aanzien van de inhoud (informatie, teksten, afbeeldingen, geluidsbestanden en / of afbeeldingen, foto's, ontwerpen, enz.), Is het verboden:

De reproductie, verspreiding of wijziging, tenzij u de toestemming van uw wettige koppen hebben of wettelijk is toegestaan.
Elke schending van de rechten van de vennootschap of haar rechtmatige bezitters op hen.
Het gebruik ervan voor alle vormen van commerciële of publicitaire doeleinden, andere dan strikt toegestaan.
Elke poging om de inhoud van de website te verkrijgen door een andere dan de middelen die beschikbaar zijn voor gebruikers zijn gemaakt, evenals degenen die meestal worden gebruikt in het netwerk, zolang ze veroorzaken geen schade aan de website Don Palomon, S.L.U.
Bij het gebruik van de website www.apartamentosdonpalomon.com de gebruiker verbindt zich ertoe om niet uit elk gedrag dat het beeld, belangen en rechten van Don Palomon, SLU zou kunnen beschadigen, of van derden, of dat zou kunnen beschadigen, ongebruikelijke of overmatig belasten de portal www.apartamentosdonpalomon.com of voorkomen, op enigerlei wijze, het normale gebruik van het web.

Wel moet de gebruiker zich ervan bewust dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet zijn niet geheel betrouwbaar is en dat daarom, Don Palomon, SLU, kan niet garanderen dat de afwezigheid van malware of andere elementen die veranderingen in de computer systemen kunnen produceren ( software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin opgenomen, ook al zet alle nodige middelen en het tijdig veiligheidsmaatregelen om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te vermijden.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

Persoonsgegevens door de gebruiker meegedeeld aan Don Palomon, SLU, kunnen worden opgeslagen bestanden, wiens verantwoordelijkheid komt overeen uitsluitend aan Don Palomon, SLU, ervan uitgaande dat deze maatregelen van technische, organisatorische en veiligheid natuur die garantie vertrouwelijkheid, integriteit en de kwaliteit van de daarin vervatte informatie in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Don Palomon, S.L.U., maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden versleuteld dankzij protocollen HTTPS, dus wij garanderen de beste veiligheid, zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers is gewaarborgd.